• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 90191

حجم روان‌آب‌ها و جریان‌های سطحی از ابتدای سال آبی جاری تا پایان هفته گذشته، در مقایسه با میانگین بلندمدت 32 درصد کاهش داشته است.

به‌گزارش اقتصادتایمز به نقل از خبرگزاری فارس، بر اساس اطلاعات ایستگاه‌های باران‌سنجی شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای مهرماه سال گذشته تا 20 مردادماه سال جاری،‌ بیشترین میانگین کاهش روان‌آب‌ها و جریان‌های سطحی در مقایسه با متوسط بلندمدت، در حوضه آبریز مرزی شرق با 83 درصد و کمترین کاهش در حوضه آبربز دریاچه ارومیه با 11 درصد بوده است.

بر اساس این گزارش، حوضه‌های آبی قره‌قوم و دریای خزر به ترتیب با 47 و 40 درصد، به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را در کاهش حجم جریان‌های سطحی در مقایسه با متوسط بلندمدت به خود اختصاص دادند.

بنابراین گزارش، میزان روان‌آب‌های کل کشور در سال جاری 54 میلیارد و 603 میلیون مترمکعب بوده که نسبت به میانگین بلندمدت با 80 میلیارد و 595 میلیون مترمکعب، 32 درصد کاهش داشته است.

به‌رغم اینکه حجم جریان‌های سطحی سال آبی جاری در مقایسه با سال آبی گذشته 46 درصد افزایش داشته، اما همچنان در مقایسه با متوسط بلند مدت با 32 درصد کاهش همراه است.

ارسال نظر