• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 88072

آمریکا اعلام کرد که به رغم توافقنامه هسته‌ای ایران و گروه ۵ + ۱ تغییری در موضع واشنگتن در خصوص پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان که پیشتر آمریکا مخالف آن بود به وجود نیامده است.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از روزنامه اکونومیک تایمز هند، ماری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران گفت: به عقیده من هیچ تغییری در موضع آمریکا ایجاد نشده است. در نتیجه توافق بین ایران و گروه ۵ + ۱ متشکل از آمریکا، انگلیس، روسیه، چین، فرانسه و آلمان، آمریکا بخشی ازتحریم‌ها علیه ایران را کاهش داد که یکی از آنها بر این اساس است که کشورهایی نظیر هند مجبور نیستند واردات نفت خود از ایران را برای اجتناب از تحریم‌های مالی آمریکا کاهش دهند.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: مشخصا حتی به رغم لغو محدود تحریم‌های ایران براساس توافق ژنو ساختار اصلی تحریم‌ها شامل تحریم‌های نفتی، بانکی و مالی پابرجاست.

ارسال نظر