• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 86946

مدیرعامل شرکت پالایش نفت امام خمینی از راه اندازی واحد تولید کننده گاز خنثی در پالایشگاه امام خمینی خبر داد و گفت: این واحد در حفظ شرایط اضطراری در واحدهای عملیاتی نقش قابل توجهی را ایفا می کند.

به گزارشاقتصاد تایمزعلی اکبر میرقادری مدیرعامل شرکت پالایش نفت امام خمینی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، از راه اندازی واحد تولید کننده گاز خنثی در پالایشگاه امام خمینی خبر داد و گفت: این بخش به عنوان واحدهای جانبی و سرویس دهنده به این پالایشگاه بوده است.

میرقاری گفت: این واحد در حال حاضر در دست ساخت است که هم اکنون از پیشرفت ۱۵درصدی برخوردار بوده و پیش بینی می شود تا ۹ ماه آینده راه اندازی شود. در حال حاضر طبق برنامه زمان بندی پیشرفت داشته که این امر با توجه به شرایط تحریم، مطلوب ارزیابی می شود.

وی با بیان اینکه واحد ازت تولید کننده گاز خنثی خواهد بود، اظهار داشت: این گاز خنثی در حفظ شرایط عملیاتی نقش موثری خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت امام خمینی ادامه داد: گاز خنثی در راه اندازی و بسته شدن واحدهای عملیاتی و اضطراری مورد استفاده قرار می گیرد تا واحد ها در وضعیت مطلوب و ایمن به فعالیت خود ادامه دهند.

میرقادری با بیان اینکه حدود دو ماه از آغاز این پروژه می گذرد، اظهار کرد: این واحد از سوی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران در حال ساخت و اجراست.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دلیل مشکلات حمل و نقل کمبود گاز خنثی را از واحدهای تولیدکنندگان داخلی تامین می کنیم. با راه اندازی این واحد پالایشگاه شازند اراک نیاز خود را به گاز خنثی مرتفع خواهد ساخت.

ارسال نظر