• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 86880

میزان مبادله های برون مرزی برق ایران با کشورهای همسایه دیروز به ۲۱۹۰ مگاوات رسید که از این میزان ۲۰۳۵ مگاوات مربوط به صادرات است.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از باشگاه خبرنگاران، پیک مصرف برق کشور دیروز(یکشنبه ۸ دی ماه ۹۲) در مقایسه با روز مشابه پارسال بیش از ۵۷۰۰ مگاوات افزایش یافت.

دیروز پیک مصرف برق کشور ۳۲ هزار و ۷۳۷ مگاوات به ثبت رسید در حالی که پیک مصرف برق کشور در روز مشابه پارسال ۲۶ هزار و ۹۸۷ مگاوات گزارش شده بود.

*** تراز تبادل برق ایران با کشورهای همسایه ۱۸۸۰ مگاوات

میزان مبادله های برون مرزی برق ایران با کشورهای همسایه دیروز(یکشنبه ۸ دی ماه ۹۲) به ۲۱۹۰ مگاوات رسید.

از این مجموع میزان صادرات برق ایران به کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، ارمنستان و ترکیه در روز یکشنبه دوهزار و ۳۵ مگاوات و مجموع واردات برق از کشورهای ارمنستان و ترکمنستان به میزان ۱۵۵ مگاوات ثبت شد.

تراز تبادل برق ایران با کشورهای همسایه روز گذشته به مثبت ۱۸۸۰ مگاوات رسید.

***صنایع ۳ هزار مگاوات برق مصرف کردند

روز گذشته همچنین میزان ذخیره نیروگاه های کشور به شش هزار و ۵۷۷ مگاوات رسید.
صنایع کشور نیز در روز گذشته سه هزار و ۶۳ مگاوات برق مصرف کردند.

ارسال نظر