• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 85235

مردم خواستار حمایت بیشتر از بخش مصرف خانگی در حوزه آب و برق با اجرای مرحله‌ی دوم هدفمندی یارانه‌ها شدند.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از ایسنا، شب گذشته با حضور وزیر نیرو در برنامه‌ای تلویزیونی، پرسشی مبنی بر نظر مردم در مورد لزوم حمایت بیشتر از بخش مصرف خانگی، بخش صنعت یا بخش کشاورزی در اجرای مرحله‌ی هدفمندی یارانه‌ها در وزارت نیرو مطرح شد.

براین اساس، گزینه‌ی بخش مصرف خانگی ۵۷.۸ درصد، بخش صنعت ۱۶.۱و بخش کشاورزی ۲۶.۱ درصد رای آورد.

با رای مردم بخش مصرف خانگی نیازمند بیشترین حمایت و بخش صنعت کمترین حمایت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست.

ارسال نظر