• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 83344

مدیرکل مهندسی عمران سازمان بنادر خبر داد:

تدوین ضوابط مطالعات ترافیکی و طراحی راه و راه‌آهن در بنادر

اقتصادتایمز: مدیرکل مهندسی عمران سازمان بنادر و دریانوردی از فراهم شدن مقدمات تهیه و تدوین ضوابط مطالعات ترافیکی و طراحی راه و راه‌آهن در بنادر کشور خبر داد. ‌

مدیرکل مهندسی عمران سازمان بنادر و دریانوردی از فراهم شدن مقدمات تهیه و تدوین ضوابط مطالعات ترافیکی و طراحی راه و راه‌آهن در بنادر کشور خبر داد. ‌

به گزارشاقتصادتایمزبه نقل از روابط عمومی شرکت فرودگاه‌‌های کشور، ‌علی فتحیدر اینباره اظهار داشت: تهیه و تدوین ضوابط مطالعات ترافیکی و طراحی راه و راه‌آهن در بنادر به عنوان شریان‌های اصلی مبادلات کالا با هدف ایمن‌سازی تردد در راه‌های دسترسی، مدیریت ترافیک در داخل مجموعه، کاهش تعداد تصادفات، به‌روزآوری تجهیزات و علائم راهنمائی و ترافیکی و در نهایت ساماندهی و مدیریت دسترسی به اماکن و کاربری‌های مختلف، همگام با توسعه فعالیت‌های بنادر و قابلیت پذیرش وسائل نقلیه متوسط و سنگین، حائز اهمیت است.

وی اضافه کرد: ‌تهیه و تدوین ضوابط مطالعات ترافیکی و طراحی راه و راه‌آهن در بنادر به منظور فراهم آوردن شرایط مناسب عملکردی و کنترل پیامدهای ناشی از اتلاف زمان و انرژی، افزایش هزینه‌های اجرائی و آمار تصادفات، از ابتدای سال جاری در دستور کار اداره کل مهندسی عمران قرار گرفته است.

مدیرکل مهندسی عمران سازمان بنادر یادآور شد: انجام این مطالعات پس از تشکیل کارگروه تدوین ضوابط متشکل از کارشناسان اداره کل مهندسی عمران و معاونت‌های مهندسی بنادر و در سه مرحله شناخت وضع موجود و مبانی نظری ضوابط ترافیکی و طراحی راه و راه ­آهن در دو بندر داخلی و یک بندر بزرگ خارجی، تحلیل شرایط ترافیکی و طراحی راه و راه ­آهن در بنادر مورد مطالعه و شهرهای همجوار و تهیه و تدوین ضوابط مطالعات ترافیکی و طراحی راه و راه ­آهن و تقاطعات در بنادر صورت خواهد پذیرفت.

وی ادامه داد: ‌طی آن با بررسی وضعیت موجود و مراحل طراحی آن و طرح های آتی مدنظر در بندر، میزان و نحوه عرضه و تقاضا انواع کالاها، آمار حجم تردد انواع وسایل نقلیه، میزان زمان صرف شده و تاخیرات در هریک از عملیات‌های بندری و برداشت مشخصات فیزیکی و علائم ترافیکی معابر، نسبت به شناسائی ضوابط و پارامترهای المانهای ترافیکی در بنادر، بررسی و ارزیابی صورت می‌گیرد.

مدیرکل مهندسی عمران سازمان بنادر و دریانوردی افزود: هم‌اکنون این اداره کل پس از تهیه شرح خدمات پیشنهادی، از طریق اداره کل مرکز بررسی‌ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی جهت انجام مطالعات با مشارکت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت مطبوع، هماهنگی‌های اولیه را به منظور انجام مطالعات به عمل آورده است.

ارسال نظر