• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 82553

پیک مصرف برق کشور دیروز(دوشنبه ۶ آبان ماه ۹۲) در مقایسه با روز مشابه پارسال حدود ۲۰۰۰ مگاوات افزایش یافت.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از باشگاه خبرنگاران، دیروز پیک مصرف برق کشور ۳۲ هزار و ۹۵ مگاوات به ثبت رسید در حالی که پیک مصرف برق کشور در روز مشابه پارسال ۳۰ هزار و ۱۴۹ مگاوات گزارش شده بود.

دیروز پیک مصرف برق کشور در مقایسه با روز مشابه سال گذشته ۱۹۴۶ مگاوات افزایش یافت.

روز گذشته همچنین میزان ذخیره نیروگاه های کشور به ۷ هزار و ۳۰۶ مگاوات رسید.

صنایع کشور نیز در روز گذشته سه هزار و ۶۸ مگاوات برق مصرف کردند.

ارسال نظر