• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 90839

راهبرد اقتصادی بین‌المللی آمریکا در جهان آشفته به روایت اندیشکده رند

اندیشکده رند در گزارشی به راهبرد اقتصادی ایالات متحده در جهان آشفته کنونی پرداخته است. این مقاله شامل ۸ فصل می باشد. موضوع فصل نخست "موضوعات اقتصادی در نقش آمریکا در جهان" است. فصل دوم به اقتصاد امروزی آمریکا می پردازد و فصل سوم به این موضوع می پردازد که چگونه اقتصاد آمریکا به جهان ارتباط یافته است.

در فصل چهارم به موضوع جایگاه اقتصادی آمریکا در جهان پرداخته شده است. در فصل ۵ به گزینه های استراتژیک در خارج: حفظ قوانین لیبرال بر اساس سیستم بین المللی پرداخته شده و فصل ششم به گزینه های استراتژیک: چین بررسی شده است. در فصل هفتم موضوع گزینه های استراتژیک در خارج: حمایت از شرکا و جلوگیری از رفتارهای ناخواسته مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل هشتم و پایانی به نتیجه گیری: گزینه های سیاسی آمریکا برای اقتصاد جهانی مورد بحث قرار گرفته است.

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فرصتی برای تایید، تعریف بهتر یا بازتعریف نقش آمریکا در جهان می باشد. قدرت اقتصادی و سیاست جایگاه مهمی در پذیرش نقش آمریکا در جهان ایفا می کند.

هدف سیاست اقتصادی بین المللی آمریکا مشارکت در رشد اقتصادی ملی و موفقیت است. مشارکت در موفقیت متحدان  و دوستان و به دنبال رشد اقتصادی و توسعه بودن به صورت گسترده ای از این هدف حمایت می کند. رشد استانداردهای داخلی برای زندگی، هدف سیاسی مهمی برای آمریکا و برای نسل های آتی به شمار می آید. یک اقتصاد قدرتمند نیز موضوعی مهم برای اجرای سیاست خارجی است. درآمدهای مالیاتی برای تامین مالی تلاش های ارتش، دیپلماتیکی، اقتصادی، محیط زیست و بشردوستانه بسیار مهم است.

از جمله ابزارهایی که آمریکا در دسترس خود دارد عبارتند از:

- قراردادها و توافق ها با دیگر کشورها

- موسسات مالی بین المللی

- هماهنگی سیاسی و مذاکرات با دیگر کشورها و اغلب از طریق موسسات مالی بین المللی

- مساعدت خارجی برای کمک به کشورها برای فائق آمدن بر چالش های اجتماعی و امنیتی و شتاب بخشیدن به رشد

- تحریم یا منصرف کردن کشورها از پیگیری سیاست های به خصوص که در تضاد با منافع آمریکا بوده یا تنبیه کردن آنها برای انجام دادن این سیاست ها

- قوانین و مقررات داخلی در خصوص سرمایه گذاری و تجارت بین المللی

برای دریافت متن کامل گزارش اینجا را کلیک کنید

 

ارسال نظر