• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 84627

طی حکمی از سوی محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد خوانساری به سمت رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شد.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از فارس، در متن محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده است:

جناب آقای دکتر محمد خوانساری

با استناد به ماده ۸ اساسنامه مرکز تحقیقات مخابرات ایران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان در امور پژوهشی و مدیریتی بدینوسیله جناب عالی را به سمت رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب می نمایم.

امید است با اجرای تحقیقات هدفمند در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و در راستای نیل به اهداف پنجم توسعه و سند چشم انداز ۱۴۰۴، با در نظر گرفتن محورهای ذیل اقدام نمایند:

توسعه تحقیقات و ارتقاء فناوری ملی به منظور ارتقاء جایگاه مرکز تحقیقات مخابرات ایران در تراز یک مرکز تحقیقات بین المللی

حمایت هدفمند از تحقیقات بنیادی در دانشگاه ها و مرکز تحقیقاتی در راستای توسعه علمی کشور منطبق با نقشه جامع علمی کشور و ارتباط فعال دانشگاه ها با صنعت و مخابرات کشور

حمایت از توسعه تحقیقات و فناوری بخش خصوصی و تجاری سازی نتایج تحقیقات انجام گرفته در راستای برنامه های توسعه مخابرات و فناوری اطلاعات کشور

برنامه ریزی جهت نهادینه کردن توسعه مخابرات و فناوری اطلاعات در کشور بر مبنای فناوری بومی و توانمندی ملی با رویکرد خودکفایی و تلاش در جهت استفاده از حداکثر توان فنی و مهندسی داخلی

حضور موثر در فعالیتهای تحقیقاتی و علمی بین المللی به منظور معرفی ایران اسلامی توانمند

هدایت فعالیتهای پژوهشگاه به سمت پاسخگویی به نیازهای عملیاتی بخش های فنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

برنامه ریزی برای جذب فارغ التحصیلان نخبه کشور در رشته های مرتبط با حفظ نخبه های داخل کشور و نیز همکاری و جذب نخبه ها و فرهیختگان ایرانی خارج از کشور

توفیقات روز افزون شما را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت زعامت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(حفظ الله) از درگاه ایزد منان مسالت می نمایم.

ارسال نظر