• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 84540

تعداد کاربران اینترنتی تلفن همراه چین به حدود نیم میلیارد نفر رسید.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از ایسنا، ژن شیان لیانگ، معاون رییس دفتر اطلاعات اینترنتی چین گفت: تعداد کاربران اینترنتی چین به ۶۰۴ میلیون نفر رسیده و کاربران اینترنتی تلفن همراه کشور نیز به ۴۶۴ میلیون نفر رسیده است. وی تصریح کرد: تلفن همراه در حال حاضر به بزرگترین پایانه اینترنتی در چین تبدیل شده و شبکه اینترنتی چین وارد دوران شبکه اینترنتی تلفن همراه شده است.

این مقام چینی افزود: رشد چشمگیر شبکه اینترنتی تلفن همراه با پایانه تلفن هوشمند و لپ تاپ، بزرگترین ویژگی توسعه شبکه اینترنتی چین در دو سال اخیر است.

وی اظهار کرد: تا ماه ژوئن سال جاری میلادی، تعداد کاربران اینترنتی تلفن همراه چین به ۴۶۴ میلیون نفر رسید و این در حالی است که تجارت الکترونیکی نیز یک ویژگی توسعه شبکه اینترنتی چین است.

ارسال نظر