• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 88083

شماره جدید دوماهنامه «توسعه مهندسی بازار» منتشر شد.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از ایسنا، شماره ویژه آذر و دی این دوماهنامه شامل مطالبی درباره بازاریابی خدمات بانکی در ایران، بازار لوازم آرایشی، رقابت برندهای برتر جهانی در جام‌جهانی ۲۰۱۴، بازاریابی ورزشی، آموزش فروش، تکنیک‌های بازاریابی، بازاریابی اجتماعی، تبلیغات، نورومارکتینگ و… است.

شماره سی‌وچهارم دوماهنامه «توسعه مهندسی بازار» با مدیرمسؤولی پرویز درگی و سردبیری محسن جاوید مؤید با قیمت ۸۵۰۰ تومان منتشر شده است.

ارسال نظر