• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 85080

اسماعیل هنرمند‌نیا از نگارش داستان‌هایی با موضوعات مذهبی ویژه کودکان دوره دبستان خبر داد.

به گزارشاقتصاد تایمزاین نویسنده به ایسنا، گفت: بنا دارم براساس توافقی که با مؤسسه انتشاراتی سایه‌گستر انجام داده‌ام‌، ۱۰ داستان درباره مسائل مذهبی همچون غدیر خم، ‌ بعثت و… بنویسم.

او افزود: بر این اساس در مورد هر موضوع مذهبی ۱۰ داستان در قالب گفت‌وگوی پدر و فرزند هر کدام در یک جلد تألیف می‌شود.

به گفته‌ نویسنده، کار تصویرسازی این اثر را مرجان نیک‌جا برعهده دارد و تا کنون دو جلد از این مجموعه با موضوعات «بعثت» و «غدیر خم» نوشته شده است.

هنرمندنیا امیدوار است بتواند تا نمایشگاه کتاب سال آینده این مجموعه ۱۰ جلدی را راهی بازار کتاب کند.

«امیرکبیر» و «حضرت زکریا» از آخرین نوشته‌های چاپ‌شده این نویسنده‌اند که هر دو توسط نشر سایه‌گستر راهی بازار شده‌اند. «امیرکبیر» به مجموعه مشاهیر ایران و «حضرت زکریا» به مجموعه پیامبران این مؤسسه انتشاراتی تعلق دارد.

این نویسنده بنا دارد پس از فارغ شدن از نگارش مجموعه ۱۰ جلدی یادشده، کتاب «باباطاهر» را از مجموعه مشاهیر ایرانی برای این مؤسسه انتشاراتی بنویسد.

خیام، حافظ، سعدی و مولانا از دیگر آثار نوشته‌شده به قلم هنرمندنیا در این مجموعه‌اند.

ارسال نظر