• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 84063

کتاب «آشنایی با انبیاء از دیدگاه امام خمینی(ره)» تألیف «مصطفی قلی‌زاده علیار» از سوی مؤسسه نشر عروج منتشر و روانه بازار نشر شد.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از فارس، کتاب «آشنایی با انبیاء از دیدگاه امام خمینی(ره)» دربردارنده پنج بخش با عناوینی همچون «اهداف پیامبران»، «سیره اجتماعی پیامبران»، «ویژگی‌های پیامبران»، «بعثت انبیاء» و «حقیقت نبوت» است.

«راز ختم نبوت»، «ختم نبوت از دیدگاه امام خمینی(ره)»، «حقیقت وحی»، «کیفیت نزول وحی از نگاه امام خمینی(ره)»، «منشأ عصمت از دیدگاه امام خمینی(ره)»، «پیوند معنویت و مادیت»، «قیام بر ضد طاغوت»، «اصلاح جامعه»، «هدایت به سوی کمال»، «تشکیل حکومت و اجرای عدالت»، «نشر توحید» و «انبیاء همیشه در راه انسانیت پیروز بوده‌اند» از جمله عناوین این کتاب به شمار می‌روند.

در بخشی از کتاب «آشنایی با انبیاء از دیدگاه امام خمینی(ره)» درباره «منشأ عصمت از دیدگاه امام خمینی(ره)» می‌خوانیم: از نظر امام خمینی(ره)، عصمت زاییده ایمان قوی و کامل پیامبران است، زیرا آنان به خداوند ایمان کامل داشتند و با چشم دل عظمت خداوند را مانند خورشید مشاهده می‌کردند و خود را در حضور خداوند می‌دیدند و کسی که خود را در حضور حق تعالی ببیند، امکان ندارد مرتکب گناه و معصیت گردد.

امام راحل(ره) عنصر یقین را در حصول عصمت یک اصل می‌داند و معتقد است که یقین بالاتر از شناخت علمی است و عصمت نتیجه چنین شناخت و یقین است. یعنی از عمق دل و جان به وجود خداوند و حقایق الهی مثل قیامت باور قلبی دارد که این باور قلبی حقیقی فراتر از علم و آگاهی و در حد دیدن و لمس کردن است.

بنابراین وقتی به حقایق یقین داشته باشد، هرگز مرتکب تخلف و گناه نمی‌شود، زمانی که پیامبران به همه چیز یقین داشته باشند و خود را در حضور خدا و خدا را ناظر بر خود ببینند، از لغزیدن در خطا و اشتباه مصون می‌مانند. پس وقتی پیامبران با یقین کامل خود را در محضر خدا ببینند، از هرگونه خطا و اشتباه و گناه و فراموشی و غفلت مصون خواهند ماند، زیرا در محضر خدا اینها راه ندارند.

مؤسسه چاپ و نشر «عروج» کتاب «آشنایی با انبیاء از دیدگاه امام خمینی(ره)» نوشته «مصطفی قلی‌زاده علیار» را در ۹۳ صفحه و با قیمت ۴۵۰۰ تومان منتشر و روانه بازار نشر کرده است.

ارسال نظر