• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 82526

پخش برنامه های شبکه خبری بین المللی العالم پس از دو ماه ممنوعیت، از ماهواره «نایل ست» از سر گرفته شد.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از روابط عمومی شبکه العالم؛ شبکه العالم امسال در سه مرحله از روی ماهواره نایل ست حذف شده بود.

قطع غیر قانونی شبکه العالم از ماهواره های اروپایی و عربی مثل هاتبرد، یوتل ست، گالکسی، عرب ست و نایل ست، با دستور مستقیم لابی های آمریکایی صهیونیستی و با هدف خاموش کردن صدای مقاومت صورت گرفته است.

شبکه العالم اینک از طریق ماهواره یوتل ست ۸ با فرکانس ۱۱۰۷۵-۳ / ۴ V قابل دریافت است.

شبکه خبری العالم براساس پیمان خود با مخاطبانش، همچنان رویدادهای منطقه و جهان را تحت پوشش عمیق و فراگیر قرار می دهد و همواره تریبون بیان آرمان های ملت ها در عرصه آزادی و کرامت باقی خواهد ماند.
مخاطبان سایت اینترنتی این شبکه در مدت قطع امواج آن از روی ماهواره افزایش چشمگیری یافته است.

ارسال نظر