• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 82430

بعد از این همه سال باند دیدن، دیگر پرسیدن ندارد. هر چند این یکی فرق می کند.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از باشگاه خبرنگاران، مشخصات و ژانر: محصول تازه جیمز باند.
فیلم برای کیست؟ بعد از این همه سال باند دیدن، دیگر پرسیدن ندارد. هر چند این یکی فرق می کند.

نقطه های قوت اصلی: به خصوص و به خصوص: ترانه آدل در عنوان بندی و همچنین سکانس اکشن همیشگی قبل از این عنوان بندی بعدش دیگر دانیل کریگ باقی می ماند که توان حمل چنین پروژه ای را بر شانه هایش دارد.

نقطه های ضعف اصلی: اول از هم این که اصلا جیمز باند نیست. تیره تر و کم طنز تر و فرد محور تر از آنی است که جیمز باند باشد. می شود به عنوان یک فیلم پلیسی قابل توجه در نظرش گرفت با یک قهرمان آسیب پذیر. ولی به جیمز باند نمی خورد.

ضمن اینکه بعضی گره های داستان به شکل پیش پا افتاده ای باز نمی شوند. روند وقوع حوادثهم طوری چیده شده اند که ساختمان کل قصه را دو پاره می کند. از وقتی باند به خانه اش باز می گردد، انگار یک قصه ی تازه شروع می شود.

بودجه: ۲۰۰ میلیون دلار.
فروش: ۳۰۴ میلیون دلار(درآمریکا).

حرف تازه: حرف تازه سقوط آسمان، بیش از آن که از زبان خودش باشد، به شکلی ناخودآگاه دربطن اثر شکل گرفته است: باند به عنوان آخرین بقایای امپراطوری بریتانیای کبیر، از جاه طلبی هایش دست برداشته و برای حفظ ریشه ها به پستوهای خانه اش بازگشته است. عوض نجات دنیا، به همین هم قانع است.
چهره: آدل.
ارزش تماشا: اگر شنیدن موفقیت های بین المللی فیلم توقع تان را بالا نبرده باشد، برای یک بار دیدن بد نیست.

ارسال نظر