• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 87379

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت از لغو تعهد ارزی صادرکنندگان طبق مصوبه جدید هیات دولت خبر داد و گفت: ‌ از این پس صادرکنندگانی که متقاضی دریافت جایزه صادراتی نیستند هیچ تعهد ارزی نخواهند داد.

به گزارشاقتصاد تایمزحسین حسینی محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه طبق مصوبه جدید هیات دولت صادرکنندگان غیرمتقاضی دریافت جایزه صادراتی از دادن هرگونه تعهد ارزی معاف شده‌اند، گفت: البته صادرکنندگانی که متقاضی دریافت جایزه صادراتی باشند باید همچنان از چهار طریق احصاء شده ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

وی افزود: این چهار روش عبارتند از: ‌واردات در مقابل صادرات، سپرده‌گذاری ارزی در سیستم بانکی، پرداخت بدهی ارزی خود یا دیگران به سیستم بانکی و واگذاری ارز به بانک‌های عامل یا صرافی‌های مجاز که مورد چهارم به تازگی اعلام شده است.

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت همچنین با بیان اینکه طبق مصوبه جدید دولت معافیت مالیاتی صادرکنندگان نیز برقرار شده است، گفت: براین اساس دو بخشنامه‌ قبلی درباره لغو معافیت مالیاتی صادرکنندگان در سال گذشته منتفی شدند.

محمدی افزود: سپردن تعهد ارزی و لغو معافیت مالیاتی دو دغدغه صادرکنندگان طی چند ماه گذشته بود که خوشبختانه با توجه به مصوبه اخیر دولت این دو دغدغه برطرف شدند.

به گزارش ایسنا، مصوبه شماره ۱۴۷۲۶۵ / ت / ۴۹۸۶۷ مورخ ۱۲/۹ / ۱۳۹۲ هیئت محترم وزیران به شرح زیر ابلاغ شده است:

" هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۸ / ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهموری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری نمایندگان عضو کارگروه سامانه ارزی ظرف سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم کند.

۲ - بانک مرکزی جمهموری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران) و صنعت، معدن و تجارت موظفند با هماهنگی لازم، تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمد های ناشی از صادرات را فراهم کنند.

۳ - ارائه هرگونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور است. منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از:

الف - انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و یا اشخاص دیگر

ب - پرداخت بدهی ارزی صادرکننده و یا اشخاص ثالثبه بانکها

پ - فروش ارز حاصل به بانکها و یا صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهموری اسلامی ایران

ت - سپرده‌گذاری ارزی نزد بانکها

۴ - بانک سپرده پذیر موظف است در صورت تقاضای سپرده‌گذار برای استفاده از ارز سپرده در هر یک از موارد موضوع جزءهای(الف) تا(ث) بند ۳ اقدام کند. "

با صدور این بخشنامه، مفاد بخشنامه های ۱۶۲۱۸/۲۰۰ مورخ ۱۰/۸ / ۱۳۹۱ و ۲۱۰۱۶/۲۰۰ مورخ ۲۵/۱۰ / ۱۳۹۱ کان لم یکن اعلام می‌شود.

ارسال نظر