• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 85248

اعتبار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۱۲۷۸۲۸ میلیون ریال(بیش از ۱۲۷ میلیارد ریال) برآورد شده است.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل ازایسنا، بودجه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران شامل بخش‌های برنامه زیرساختهای صنعتی و معدنی، برنامه ایجاد و توسعه صنایع و برنامه اکتشاف و راه اندازی معادن می‌شود. عمده اعتبار برآورد شده برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در لایحه بودجه ۹۳ مربوط به بخش برنامه اکتشاف و راه اندازی معادن به میزان بیش از ۱۰۶ میلیارد ریال می‌شود.

ارسال نظر