• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 85247

اعتبار شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۱۰۸۳۸۶۳ میلیون ریال(بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال) برآورد شده است.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل ازایسنا، بودجه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران شامل بخش‌های برنامه زیرساختهای صنعتی و معدنی، برنامه ایجاد و توسعه صنایع و برنامه ارتقای تولیدات صنعتی می‌شود. عمده اعتبار برآورد شده برای شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در لایحه بودجه ۹۳ مربوط به بخش برنامه زیرساختهای صنعتی و معدنی به میزان بیش از ۶۴۰ میلیارد ریال می‌شود.

ارسال نظر