• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 85246

اعتبار سازمان توسعه تجارت ایران در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۲۸۳۸۷۵ میلیون ریال(بیش از ۲۸۳ میلیارد ریال) برآورد شده است.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل ازایسنا، بودجه سازمان توسعه تجارت ایران شامل بخش‌های برنامه توسعه صادرات غیرنفتی و برنامه ساختمانها و تجهیزات می‌شود. البته عمده بودجه در نظر گرفته شده برای این سازمان در لایحه بودجه سال آینده مربوط به اجرای برنامه توسعه صادرات غیرنفتی به میزان ۲۷۸ میلیارد ریال می‌شود.

ارسال نظر