• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 85245

اعتبار وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۲۱۴۹۰۸۹ میلیون ریال(بیش از ۲۰۰۰ میلیارد ریال) برآورد شده است.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل ازایسنا، بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل بخش‌های برنامه تدوین ضوابط و معیارهای فنی، برنامه زیرساختهای صنعتی و معدنی، برنامه ایجاد و توسعه صنایع، برنامه ارتقای تولیدات صنعتی، برنامه ارتقای تولیدات معدنی، برنامه سیاستگذاری، مدیریت و نظارت، برنامه تنظیم بازار داخلی، برنامه تجارت الکترونیکی و برنامه ساختمانها و تجهیزات می‌شود. عمده اعتبار برآورد شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه بودجه ۹۳ مربوط به سه بخش برنامه ارتقای تولیدات صنعتی(۸۵۹ میلیارد ریال)، برنامه سیاستگذاری، مدیریت و نظارت(۵۷۷ میلیارد ریال) و برنامه ایجاد و توسعه صنایع(۴۴۴ میلیارد ریال) می‌شود.

براساس این گزارش، لایحه بودجه ۹۳ امروز از سوی رئیس جمهور به مجلس داده شد. رقم کلی بودجه سال آینده ۷۸۳ هزار میلیارد تومان است.

ارسال نظر