• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 85244

بودجه گمرک جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۴۲۰۵۳۷۲ میلیون ریال(بیش از چهار هزار میلیارد ریال) برآورد شده است.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل ازایسنا، بودجه گمرک جمهوری اسلامی ایران شامل بخش‌های برنامه هزینه‌های مربوط به بازنشستگان دولت، برنامه تنظیم سیاستهای بازرگانی خارجی، برنامه تنظیم بازار داخلی، برنامه انجام تشریفات گمرکی کالاها، برنامه انجام تشریفات گمرکی مسافران، برنامه تجارت الکترونیکی، برنامه تهیه و تنظیم آمار تجارت خارجی، برنامه جلوگیری از قاچاق کالا، برنامه راهبری انجام تشریفات گمرکی کالاها، برنامه راهبری جلوگیری از قاچاق کالا و برنامه انجام تشریفات گمرکی کالاها می‌شود. بیشترین اعتبار در نظر گرفته شده برای گمرک ایران مربوط به انجام برنامه تشریفات گمرکی کالاها به میزان ۲۷۶۶۳۴۸ میلیون ریال(بیش از دو هزار میلیارد ریال) می‌شود.

ارسال نظر