• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 85237

اعتبار سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۶۶۴۴۲۴ میلیون ریال(بیش از ۶۶۴ میلیارد ریال) برآورد شده است.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل ازایسنا، بودجه سازمان زمین و اکتشافات معدنی کشور شامل بخش‌های برنامه هزینه‌های مربوط به بازنشستگان دولت، برنامه هزینه‌های مربوط به خانواده‌های شاهد و ایثارگر، برنامه زیرساختهای صنعتی و معدنی، برنامه زمین شناسی، برنامه پژوهشهای کاربردی، برنامه اکتشاف، برنامه ترویج و اطلاع رسانی و برنامه نظارت بر فعالیتهای زمین شناسی و اکتشافات مواد معدنی می‌شود. بیشترین اعتبار در نظر گرفته شده برای سازمان زمین و اکتشافات معدنی کشور مربوط به انجام برنامه زمین شناسی به میزان ۵۹۲۹۴۳ میلیون ریال(بیش از ۵۹۲ میلیارد ریال) می‌شود.

همچنین اعتبار پژوهشکده علوم زمین نیز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

ارسال نظر