• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 85234

بودجه سازمان ملی استاندارد ایران در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۲۴۱۸۴۵ میلیون ریال(۲۴۱ میلیارد و ۸۴۵ میلیون ریال) برآورد شده است.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل ازایسنا، بودجه سازمان ملی استاندارد ایران شامل بخش‌های برنامه هزینه‌های مربوط به بازنشستگان دولت، برنامه هزینه‌های مربوط به خانواده‌های شاهد و ایثارگر، برنامه زیرساختهای صنعتی و معدنی، برنامه پژوهشهای کاربردی، برنامه ارتقای تولیدات صنعتی، برنامه تدوین استاندارد، برنامه ترویج و اطلاع رسانی، برنامه نظارت بر اجرای استاندارد و برنامه آموزش استاندارد می‌شود. همچنین اعتبار پژوهشگاه استاندارد نیز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ معادل ۱۳۴۵۴۸ میلیون ریال(۱۳۴ میلیارد و ۵۴۸ میلیون ریال) برآورد شده است. بودجه این پژوهشگاه نیز مربوط به برنامه هزینه‌های مربوط به بازنشستگان دولت، برنامه هزینه‌های مربوط به خانواده‌های شاهد و ایثارگر، برنامه زیرساختهای صنعتی و معدنی و برنامه پژوهشهای کاربردی می‌شود.

ارسال نظر