• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 82554

ارزش طرح های سرمایه گذاری برای «تجهیز معادن زغال سنگ» از سوی ایمیدرو، حدود ۳۰۲۹ میلیارد تومان اعلام شد.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از ایمیدرو طبق طرح جامع زغال سنگ(افق ۱۴۰۰)، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای «تجهیز معادن» ۴۵۱ میلیون یورو و ۶۸۰ میلیارد تومان و «احداثواحدهای زغال شویی» ۱۰۰ میلیون یورو و ۹۰ میلیارد تومان است که در حال حاضر، بخش قابل توجهی از طرح های تجهیز معادن زغال سنگ از سوی بخش دولتی و خصوصی در مناطق البرز شرقی، البرز مرکزی، کرمان و طبس انجام می شود. راه اندازی طرح های مختلف فولادی به روش کوره بلندی تا پایان برنامه پنجم توسعه و در نتیجه، نیاز این کارخانه ها به ۴.۳ میلیون تن کک، تجهیز و راه اندازی معادن جدید زغال سنگ را ضروری می سازد.

بنا بر این گزارش، ایمیدرو از حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی برای اجرای طرح های تجهیز معادن زغال سنگ استقبال می کند.

ارسال نظر