• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 85618

عضو هیئت نظارت بر نمایندگان گفت: هیئت نظارت بر نمایندگان قطعا موضوع دریافت کارت هدیه توسط نمایندگان از سازمان تأمین اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

به گزارشاقتصاد تایمزعوض حیدرپور نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو بافارس با اشاره به دریافت کارت هدیه از سوی تعدادی از نمایندگان از سازمان تأمین اجتماعی گفت: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان قطعا موضوع دریافت کارت هدیه از سوی تعدادی از نمایندگان از سازمان تأمین اجتماعی را مورد بحثو بررسی قرار خواهد داد.

وی افزود: در حال حاضر میزان ورود هیئت نظارت بر نمایندگان به موضوع دریافت کارتهای هدیه توسط تعدادی از نمایندگان دقیقا مشخص نیست اما قطعا این موضوع در هیئت مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در جریان تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی مشخص شد که تعداد زیادی از افراد کارتهای هدیه بسیاری را از این سازمان دریافت کرده بودند که بر اساس این گزارش تعدادی از نمایندگان مجلس نیز در در میان دریافت‌کنندگان این کارت‌ها هستند.

ارسال نظر