• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 83998

جلسه علنی صبح امروز(یکشنبه) مجلس شورای اسلامی تحت تاثیر توافق صورت گرفته بین ایران و ۱ + ۵ در ژنو بوده و طرح این موضوع در جلسه باعثملتهب شدن فضا شده است.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از ایسنا، در دقایق پایانی جلسه علنی صبح امروز مجلس محمد رضا باهنر که اداره حجلسه را بر عهده داشت اجازه طرح تذکر محمدقسیم عثمانی که در ساعات ابتدایی صبح خواستار بیان تذکر بود را نداد.

نماینده بوکان با صدای بلند اعتراض خود را به این موضوع اعلام کرد اما باهنر گفت که در زمان ریاست محمدحسن ابوترابی فرد بر جلسه علنی وی تنها اجازه طرح تذکر بذرپاش و تابش درباره موضوع هسته‌یی را داده است.

باهنر خطاب به عثمانی و در واکنش به فریادهای او برای بیان تذکرش گفت من به شما اخطار می‌دهم که نظم جلسه را حفظ کنید من در حال حاضر به سوگندی که یاد کرده‌ام عمل می‌کنم و از شما هم می‌خواهم به وظیفه‌تان عمل کنید.

تعداد زیادی از نمایندگان دور صندلی نماینده بوکان جمع شدند و نهایتا محمدقسیم عثمانی در اعتراض به عدم اجازه طرح تذکرش جلسه علنی مجلس را ترک کرد.

ارسال نظر