• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 83030

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: عسکراولادی در طریق مسیر حق و ارائه نظر خود شجاع بود و از قیل و قال سیاسی نمی‌هراسید، در مکاتبات سیاسی خود مأموریتی حق‌طلبانه برای خود قائل و به راستی زندگی او داستان راستان انقلاب بود.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از فارس، علی لاریجانی در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی مجلس با اشاره به درگذشت حبیب‌الله عسکراولادی گفت: عسکراولادی حسینی زیست و در ایام عزای حسینی بار سفر دیار با حق را بربست. سال‌ها مبارزه با رژیم ستم‌شاهی و تحمل بیش از یک دهه زندان دژخیمان دیکتاتوری آمریکایی از او استوانه‌ای در استواری در مبارزه و پایداری در مسیر حق ساخت و از اوایل پیروزی انقلاب که تقریبا همزمان با آزادی او از زندان بود زندگی خود را وقف حمایت از مستضعفان و یاری رساندن به مستمندان کرد.

وی ادامه داد: کمیته امداد امام با همت این مرد الهی شکل می‌گرفت او در همه صحنه‌های سیاسی مبارزات ملت ایران مجاهدانه و رهیده از دنیا یکسره در حمایت از آرمان‌های امام(ره) و رهبر معظم انقلاب و در طریق روحانیت عمل کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اقدامات سیاسی او سازمان یافته بود اما هیچ رنگی از گروه‌گرایی و وابستگی حزبی در آن دیده نمی‌شد. ضمن تشکیلاتی بودن از بازی‌های خرد گروهی رهیده بود با داشتن نگاهی متعالی به حرکت انقلاب آرمان‌های بزرگی که بر دوش انقلاب تکاملی اسلام قرار دارد او را به فراسوی درگیری‌های جناحی سوق می‌داد.

لاریجانی خاطرنشان کرد: نگاه مرحوم عسکراولادی به مسائل مختص انقلاب همیشه طبیبانه و از سر حکمت انقلابی بود بارها دیده می‌شد در بحث‌های انتخاباتی با گذشت از خواسته‌های تشکیلاتی که در بسیاری از مواقع نیز به حق بود مسیر را برای همگرایی بیشتر طرفداران انقلاب هموار می‌کرد و به همین جهت نقش پیشرو در ساماندهی نیروهای انقلاب داشت.

وی افزود: از عناصر مهم نگاه نافذ او به حرکت انقلاب اصالت دادن به مشی روحانیت در این راه بود. از دوران نوجوانی که به حرکت آیت‌الله کاشانی دلبسته بود تا آغاز حرکت بیداری نهضت امام همواره یار و یاور امام در مبارزه بود و پس از پیروزی انقلاب نیز حرکت‌های تشکیلاتی را با راهنمایی روحانیت مقرون به توفیق می‌دانست.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: او حکمت انقلابی را در این نکته می‌دانست که اصالت فکری در مبارزه نباید تحت‌الشعاع احساسات زودگذر قرار گیرد به نظر او صدق و صفا در مبارزه وقتی اثربخش است که با اصالت فکری همراه باشد و او به درستی این اصالت را در همنوایی و پیروی از روحانیت می‌دانست. لذا برای حصول به این راهبرد عمیق در تاکتیک‌ها پرگذشت بود.

لاریجانی اضافه کرد: در دوره‌ای که نسیم جوانگرایی آبادگران را به صحنه آورد و عده‌ای حتی از ذکر اسامی چند نفر از تشکیلات مؤتلفه ابا داشتند او با گذشت انقلابی مسیر را باز کرد و با دوراندیشی به مسائل انقلاب می‌نگریست.

وی افزود: عسکراولادی در طریق مسیر حق و ارائه نظر خود شجاع بود و از قیل و قال سیاسی نمی‌هراسید. در مکاتبات سیاسی خود چه در دوم خرداد و چه در سال گذشته مأموریتی حق‌طلبانه برای خود قائل بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سال گذشته روزی عسکراولادی به مجلس آمد و در فلسفه کار خود نکاتی را بیان داشت و گفت من روزهای چندی از عمرم باقی نمانده احساس می‌کنم مأموریتی برای نیروهای انقلاب دارم در سیمای او حق‌طلبی، شجاعت، گذشت و فضیلت موج می‌زد به راستی او در مسیر انقلاب حکیمی مجاهد بود و زندگی او یکسره داستان راستان انقلاب بود.

ارسال نظر