• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 86365

مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری رجاء گفت: نرخ بلیت قطارهای حومه‌ای با قیمت واقعی فاصله زیادی دارد و حتی با افزایش قیمتی که اعمال شد حدود ۴۰ درصد از قیمت واقعی را از مسافران دریافت می‌کنیم.

به گزارشاقتصاد تایمزسید حسن موسوی‌نژاد در گفت‌و‌گو باایسنا اظهار کرد: اگر بخواهیم همه هزینه قطارهای حومه‌ای را از مسافران دریافت کنیم باید ۶۰ درصد بر قیمت‌ها اضافه کنیم اما معتقدیم افزایش قیمت تا این میزان کشش ندارد چون در آن صورت کسی مسیر ریلی را انتخاب نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه در قطارهای محلی حداکثر پولی که از مردم دریافت می‌کنیم ۳۵ تا ۴۰ درصد قیمت تمام شده است، اظهار کرد: شرکت رجاء از زمانی که به تامین اجتماعی واگذار شد نمی‌تواند از محل بدهی‌ها یا درآمد سایر قطارها سرویس‌های عمومی را انجام دهد و در مورد قطارهای محلی نمی‌توان تمام هزینه‌ها را از مسافران دریافت کرد.

مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری رجاء اظهار کرد: همان طور که در مورد قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی شهری یارانه مستقیم پرداخت می‌شود برای حمل و نقل ریلی هم باید این پرداخت صورت گیرد که مشغول جمع‌آوری گزارشات آن هستیم که در این صورت باید قیمت‌ها طبیعی شوند.

موسوی‌نژاد با بیان اینکه قیمت بلیت قطارهای محلی حتی در زمان افزایش قیمت بلیت قطارهای دیگر هم افزایش نیافته بود، گفت: در اولین مرحله قیمت این قطارها اندکی تعدیل شد اما هنوز با قیمت واقعی فاصله زیادی دارد.

ارسال نظر