• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 86332

رییس سازمان بنادر و دریانوردی کشور به لزوم برقراری ارتباط با کشورها با توجه به مزیت ترانزیتی و تجاری کشورمان تاکید کرد.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از ایسنا، محمد سعید نژاد با بیان اینکه اتصال بنادر خشک به بنادر اصلی باید در اولویت قرار گیرد، بر لزوم توجه بیشتر به حمل و نقل چند وجهی و رفع موانع این صنعت تاکید کرد.

وی با ابراز خرسندی از تشکیل نشستی با حضور فعالین دولتی، خصوصی و دانشگاهی حمل و نقل برای برگزاری مهمترین رخداد حمل و نقلی کشور خواستار برنامه ریزی دقیق تر در حوزه حمل و نقل چند وجهی شد.

نایب رییس شورای سیاست گذاری دومین همایش توسعه حمل و نقل چند وجهی در شبکه تجارت ملی و بین المللی درباره برگزاری هر چه بهتر این رخداد بین المللی خاطر نشان کرد که تعیین صورت مساله بسیار مهم بوده و در ابتدای امر باید انتظار ما از همایش مشخص شود.

وی افزود: باید انجمن های صنفی مرتبط با حمل و نقل چندوجهی حضور فعالتری داشته باشند و بخش های دولتی که در حمل و نقل چندوجهی و ترانزیت مسئول هستند نیز مشارکت بیشتری داشته باشند.

سعید نژاد در پایان یکی از وظایف همایش را شناسایی مشکلات حمل و نقل چند وجهی و ارائه راهکار برای حل این مشکلات دانست که با مشارکت بخش های خصوصی و دولتی رفع این معضلات و مشکلات دست یافتنی خواهد بود.

ارسال نظر