• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 86315

حیدریون گفت: پس از یک سال از اجرای بازرسی‌های گودبرداری ۷۳ درصد از ساختمانها دارای مجری ذی صلاح نیستند.

به گزارشاقتصاد تایمزرضا حیدریون معاون فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در گفتگو باباشگاه خبرنگاران با بیان اینکه از اجرای بازرسی گودبرداریهای ساختمان یک سال گذشته است، گفت: اول دی ماه سال گذشته پروژه نظارت بر گودبرداریها آغاز شده و تاکنون توانسته‌ایم ۱۲ هزار ساختمان را کنترل کنیم.

وی در ادامه افزود: در طول سال حدود ۳۰ هزار ساختمان پروانه ساخت و ساز دریافت می‌کنند که ما توانسته‌ایم بیش از نیمی از گودبرداریهای واحدهای مسکونی را کنترل کنیم.

حیدریون در ادامه تصریح کرد: با انجام بازرسی‌های صورت گرفته از گودبرداریها علل حوادثریزش ساختمانها ریشه‌یابی شد.

معاون فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در ادامه اظهار داشت: طبق آمارهای ارائه شده ۷۳ درصد از ساختمانها دارای سازندگان ذی صلاح نیستند و همین امر خطرات بسیاری را برای ساختمانها در برمی‌گیرد.

وی در ادامه افزود: ۲۷ درصد از ساختمانهای در حال ساخت نیز دارای مدیران پروژه و مهندسان دارای تخصص هستند.

حیدریون با اشاره به اینکه طبق آمارهای ارائه شده در شش ماه امسال نسبت به شش ماه سال گذشته کاهش ۵۰ درصدی در آواربرداری داشته‌ایم.

معاون فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در ادامه تصریح کرد: با اجرای نظارت و بازرسی و گودبرداری‌ها حضور مهندسان در گودبرداریها حضور ۶۰ درصدی داشته است.

وی در ادامه گفت: در سال گذشته مهندسان ۴۹ درصد در گودبرداریها حضور داشتند درحالی که امسال این میزان به ۸۰ درصد رسیده است.

حیدریون در ادامه خاطرنشان کرد: سعی کنید که میزان حضور مهندسان بازرسان در گودبرداریها به صد در صد برسانیم.

ارسال نظر