• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 85252

بودجه در نظر گرفته شده سال ۹۳ برای وزارت راه و شهرسازی ۴۶ میلیارد و ۵۰۳ میلیون و ۹۸۳ هزار میلیون ریال است که از این میزان بیش از پنج میلیارد ریال برای بخش مسکن در نظر گرفته شده است.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از ایسنا، از بودجه منابع لایحه بودجه بالغ بر هفت میلیون و ۸۳۲ هزار و ۳۹۸ میلیارد و ۵۲۲ میلیون ریالی سال آینده که امروز از سوی رییس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شده پنج میلیارد و ۲۰۸ میلیون و ۲۶۴ هزار میلیون ریال متعلق به سازمان‌ها و شرکت‌های فعال در بخش مسکن و شهرسازی است.

در برنامه‌ بودجه ۹۳ متشکل از هزینه‌های عمومی و اختصاصی، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی برای هر وزارتخانه مشخص شده است.

براین اساس، بودجه در نظر گرفته شده برای یکسال وزارت راه و شهرسازی نزدیک به ۴۷ میلیارد ریال است.

بودجه در نظر گرفته شده برای بخش‌های مسکن و شهرسازی هفت سازمان زیرمجموعه و اصلی، شامل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دبیرخانه شورای عالی شهرسازی، کمک‌های اعتباری تامین مسکن، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران می‌شود.

بودجه مرکز تحقیقات راه و شهرسازی ۲۵۴ هزار میلیارد ریال و بودجه وزارت راه و شهرسازی در بخش قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز ۳۲۶ هزار و ۱۷۴ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

هم‌چنین بودجه وزارت راه و شهرسازی در بخش دبیرخانه شورای عالی شهرسازی معادل ۱۱۲ هزار و۹۰۰ میلیون ریال و بودجه این وزارتخانه در بخش کمک‌های اعتباری تامین مسکن معادل ۳۰ هزار و ۴۸۱ میلیون ریال اعلام شده است.

در برنامه‌ بودجه ۹۳ کشور در بخش راه و شهرسازی بودجه سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی به میزان سه میلیون و ۱۸۸ هزار و ۸۰۹ ریال، بودجه شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید معادل ۸۷۰ هزار میلیون ریال، بودجه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ۷۴۵ هزار و ۹۰۰ میلیون ریال درنظر گرفته شده است.

ارسال نظر