• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 84677

گزارش اقدامات ۱۰۰ روزه وزارت راه منتشر شد؛ غربالگری پروژه‌ها، احیای اندیشه شهروندی، ساماندهی راهبری مسکن مهر، انتصاب مدیران ارشد متخصص و تشکیل شورایعالی ایمنی کشور، برخی از اقدامات انجام شده این وزارتخانه در ۱۰۰ روز عمر دولت است.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، در ۱۰۰ روز نخست دولت یازدهم علاوه بر شناخت و آشنایی با مدیران ارشد، توجه به نظامات حرفه‌ای، بررسی و ساماندهی ساختاری مدیریت و راهبری مسکن مهر، بررسی عملکرد مجموعه در اجرای قوانین و مقررات بالادستی، نقد ظرفیت‌های بودجه ای مانند فاینانس‌، فروش سهام و کسب درآمد‌های اختصاصی بر احیای شوراهای تخصصی، غربالگری پروژه‌ها و احیای اندیشه شهروندی اهتمام داشته است.

‌وزارت راه و شهرسازی با مجموعه‌ای وسیع به پهنای کشور و فعالیت‌هایی متنوع و تخصصی روبرو است، رویکرد اولیه بر این قرار گرفت که نسبت به ارزیابی عملکرد معاونت‌ها و سازمان‌های وابسته و توانایی مدیران ارشد پرداخته شود و سپس اقدامات اصلاحی آغاز شود.

در شناخت و آشنایی با مدیران ارشد ظرف مدت سه هفته و برپایی بیش از ۲۰ جلسه و با حضور مشاوران وزیر نسبت به استماع گزارش مدیران ارشد ستادی و سازمان های وابسته اقدام و جمع بندی مناسبی از وضعیت کلی دستگاه به دست آمد.

در این بررسی‌ها مشخص شد که در موارد متعددی مدیران ارشد فعلی در حد و تراز سازمان و ماموریت‌های محوله نیستند و این مساله یکی از دلایل عقب ماندگی بوده است.

همچنین در احیای شورا‌های تخصصی از تاریخ شروع فعالیت، کمیسیون ایمنی راه‌ها فعال شده و سه جلسه تشکیل داده است.

همچنین پیشنهاد تشکیل شورایعالی ایمنی کشور به ریاست رئیس جمهور به دولت ارسال شده است، یکی از مشاوران وزیر مشغول بررسی نحوه احیای شورایعالی فنی است و زمینه تشکیل منظم شورایعالی ترابری کشور پس از لغو مصوبه دولت دهم با ترکیب جدید اعضا فراهم آمده است.

در غربالگری پروژه ها نیز در ۱۰۰ روز نخست دولت یازدهم‌، فراوانی و انباشت انواع پروژه های ملی به تعداد ۵۱۰ طرح‌، ۸۴۷ پروژه و ۳۵۹۳ زیر پروژه و ۴۰۴۳ قرارداد از یک سو و محدودیت و کمبود شدید منابع موجب شد تا غربالگری پروژه های ملی به عنوان یکی از اولین اقدامات در دستور کار قرار گیرد.

همچنین یکی از مشاوران وزیر مسئول شناسایی شاخص‌های مربوط شده و با کمک سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه با جدیت در حال پیگیری موضوع غربالگری پروژه های ملی و همچنین تهیه برنامه کمی جدید وزارتخانه است.

بنابر این گزارش در بررسی عملکرد مجموعه در اجرای قوانین و مقررات بالادستی به فوریت کارگروهی نسبت به شناسایی تکالیف قانونی وزارت راه و شهر سازی در اسناد بالادستی شامل سند چشم انداز، سیاست‌های کلی بخش حمل و نقل‌، سیاست های اصل ۴۴ و برنامه پنجم توسعه اقدام کرده و مشغول ارزیابی فعالیت‌های انجام شده و موارد بلا اقدام است؛ نتیجه این بررسی‌ها در برنامه ریزی فعالیت ها در سال ۹۳ و بعد از آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در احیای اندیشه شهروندی نیز مهمترین ماموریت وزارت راه و شهرسازی وضع و اجرای مقررات به منظور افزایش ایمنی، رفاه، بهبود کیفیت خدمات و حفاظت از حقوق شهروندان است؛ بنابر این در طراحی و بازنگری تمام سیاست‌ها و فرآیندهای عملیاتی شایسته است؛ شاخص‌های عدالت محوری، حقوق شهروندی و پاسخگویی مورد توجه باشد.

بر اساس گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه دولت یازدهم در بخش ارتباط با تشکل های حرفه‌ای وزارت راه و شهر سازی با بیش از پانزده تشکل حرفه‌ای سرو کار دارد، از این رو از روزهای آغازین کار، تلاش هایی برای آشتی تشکل‌ها و برقراری ارتباط و همفکری شکل گرفت. در همین ارتباط ۱۴ نشست حرفه‌ای با تشکل های مختلف صورت گرفته و از نظرات آنان اطلاع حاصل شد.

براساس این گزارش متن کامل گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه وزارت راه و شهرسازی را در اینجا ببینید.

ارسال نظر