• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 84673

معاون وزیر راه و شهرسازی از تدوین سند ملی بازآفرینی شهری پایدار تا یک ماه آینده خبر داد.

به گزارشاقتصاد تایمزسعید ایزدی - مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری - در گفت‌وگو با ایسنا گفت: سند ملی باز آفرینی شهری پایدار که مدت دو سال است در دستور کار این شرکت قرار دارد در حال باز نگری است.

وی افزود: قرار بود این سند با مشارکت وزارت کشور، سازمان میراثفرهنگی و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران انجام شود که با تغیر دولت و سیاست‌های دولت جدید، مهلت سه ماهه‌ای برای بازنگری گرفت.

به گفته ایزدی پیش‌تر مفاد این سند تهیه شده بود اما با توجه به سیاست‌های دولت جدید، این شرکت مهلت سه ماهه جهت بازنگری تدوین این سند گرفت.

معاون وزیر راه و شهررسازی اظهار کرد: مراحل زیادی از این سند تهیه شده بود و در مراحل پایانی کمیسیون عمران و زیربنایی قرارداشت و اکنون نیز مشغول تدوین و تدقیق این سند هستیم.

وی تاکید کرد: تدوین سند ملی باز آفرینی پایدار شهری تا یک ماه آینده آماده می‌شود.

ایزدی تصریح کرد: در این سند کلیه برنامه‌های شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در بخش بافت فرسوده، بهسازی و نوسازی این بافت‌ها عنوان شده است.

ارسال نظر