• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 84664

نایب رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران تاکید کرد: متولی و متصدی اجرای قانون حمل و نقل ترانزیت یک دستگاه اجرایی نیست و دستگاه‌های مختلفی در این زمینه وارد شده‌اند که باید این روند مورد بازنگری و توجه قرار گیرد.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از ایسنا، فاطمه مقیمی در حاشیه چهارمین نمایشگاه راه و شهرسازی اظهار کرد: با توجه به موقعیت مناسب کشور باید برای استفاده از این موقعیت جغرافیایی از فرصت‌ها و امکاناتی که وجود دارد نهایت بهره را ببریم اما تاکنون آن طور که باید و شاید از این موقعیت استفاده نکردیم.

وی با بیان اینکه ‌تحریم‌های خارجی و یکسری تحریم‌هایی که خودمان ایجاد می‌کنیم باعثشده نتوانیم از فرصت‌ها به خوبی استفاده کنیم، افزود: موضوع مهم دیگر قوانین و مقررات در این زمینه است که از آن جمله می‌توان به قانون حمل و نقل ترانزیت اشاره کرد که به طور شایسته از آن استفاده نشده و نحوه اجرای آن نیز مشخص نیست.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تاکید کرد: اجرایی شدن این قانون نیز یکی دیگر از موارد مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

مقیمی با اشاره به ماده ۱۶۳ قانون توسعه برنامه پنجم که بر اساس آن باید تسهیلاتی برای نوسازی ناوگان در نظر گرفته شود، گفت: در این چارچوب باید تسهیلاتی مربوط به نوسازی و ورود کامیون‌ها به سیستم پرداخت شود اما هنوز در این زمینه اقدامی نشده است.

وی با بیان اینکه کامیون‌هایی که به کشور وارد می‌شوند استاندارد یورو ۳ دارند اما در کشورهای اروپایی یورو ۴ به بالاست، اظهار کرد: مصرف سوخت کامیون‌هایی که در جاده‌ها تردد دارند چند برابر مصرف سوخت کشورهای اروپایی است و موارد دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که ضرورت توجه به این حوزه را یادآور می‌شود.

ارسال نظر