• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 84065

بر اساس سیاست جدید وزارت راه و شهرسازی، نقش بخش خصوصی در نوسازی شهری افزایش می‌یابد.

به گزارشاقتصادتایمزبه نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران تقویت نقش نهادهای غیر دولتی و بخش خصوصی کشور را از اهم اقدامات آینده در بازآفرینی پایدار محلات هدف نوسازی و بهسازی بافت‌های شهری کشور برشمرد و اظهار داشت: می‌توان با ارائه مدل حکم‌روائی شهری و تعریف ساختارهای محلی، بستری جدید در نوسازی بافت‌های فرسوده شهری فراهم کرد.

معاون وزیر راه و شهر سازی گفت: دولت مصمم است در بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محلات هدف نوسازی و بهسازی شهری با کاهش نقش تصدی‌گری به ایفای نقش تسهیل‌گر، حمایت و نظارت کننده بر اجرای طرح‌های و برنامه‌های نوسازی و بهسازی بپردازد.

محمد سعید ایزدی در گفتگوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی دولت ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: دولت در سیاست های جدید خود از تعریف پروژه های بزرگ مقیاس و دخالت مستقیم در این گونه اقدامات پرهیز کرده است.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران تقویت نقش نهادهای غیر دولتی و بخش خصوصی کشور را از اهم اقدامات آینده در بازآفرینی پایدار محلات هدف نوسازی و بهسازی بافت های شهری کشور برشمرد و اظهار داشت: می توان با ارائه مدل حکمروائی شهری و تعریف ساختارهای محلی، بستری جدید در نوسازی بافت های فرسوده شهری فراهم کرد.

وی افزود: در این رویکرد ازتوجه صرف به ابعاد کالبدی به اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی با هدف بازیابی هویت شهری و ارتقاء کیفیت زندگی در این محلات تغییر می کنند.

وی اهم اقدامات شرکت عمران و بهسازی شهری در آینده را اصلاح برنامه سال جاری بر اساس سیاستهای ابلاغی، ظرفیت سنجی توسعه شهری(درونی و بیرونی)، هماهنگی های بین بخشی، تعامل بیشتر با شهرداریهای سراسر کشور اعلام نمود و گفت: درصد هستیم تا براساس نقد و ارزیابی اقدامات و فعالیت های گذشته به مدل های خلاق و کارامد جهت بازآفرینی شهری دست پیدا کنیم.

ارسال نظر