• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 87955

تولید انواع اتوبوس در کشور ۵۷.۴ درصد کاهش یافته است.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از ایسنا، براساس جدیدترین آمارهای رسمی تولید انواع اتوبوس در آذر ماه امسال با افت ۵۷.۴ درصدی از ۵۴ دستگاه در آذر ۹۱ به ۲۳ دستگاه کاهش یافته است.

در این مدت تولید اتوبوس در شرکت ایران خودرو دیزل با افت صد درصدی از ۹ دستگاه به صفر رسیده است.

تولید در شرکت رانیران نیز با کاهش صد درصدی از ۱۸ دستگاه در آذر ماه ۹۱ به صفر رسیده است.

آذرماه امسال تولید انواع اتوبوس در شرکت عقاب افشان با کاهش ۵۲.۶ درصدی از ۱۹ دستگاه به ۹ دستگاه کاهش یافته است.

تولید در شرکت آکیادویچ نیز با افت ۲۵ درصدی از هشت دستگاه در آذر ماه ۹۱ به شش دستگاه رسیده است.

در ۹ ماهه امسال نیز تولید انواع اتوبوس با کاهش ۶۵.۴ درصدی از ۷۳۲ دستگاه به ۲۵۳ دستگاه کاهش یافته است.

ارسال نظر