• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 85004

مدیر کل دفتربررسی و تعیین ارزش در بخشنامه ای ارزش سواری فولکس واگن را به گمرکات کشور ابلاغ نمود.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از باشگاه خبرنگاران، رسول کوهستانی پژوه مدیر کل دفتربررسی و تعیین ارزش در بخشنامه ای ارزش سواری فولکس واگن را به گمرکات کشور ابلاغ نمود.

در متن این بخشنامه آمده است: دراجرای تبصره ۶ قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره ۵۱۸ کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش سواری فولکس واگن مدل۲۴۷۶ ABT – PASSAT سی سی سال ۲۰۱۴ ساخت آلمان به نمایندگی شرکت آراد خودروی هرمز معادل هفده هزار و پانصد یورو فوب تعیین می گردد.

مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری سواری وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

ارسال نظر