• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 87366

حقوق و مستمری معوقه بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد پرداخت شد.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از ایسنا، این بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد طی سنوات گذشته همواره با مشکل پرداخت مطالبات مواجه بودند که با پیگیری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مطالبات به صورت کامل پرداخت شد. به دنبال تعویق حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد که در ابتدای دولت یازدهم به حدود چهار ماه رسیده بود، معوقات این افراد با حقوق آذر آنها ۱۵ دی‌ماه به حسابهایشان واریز شد.

ارسال نظر