• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 84638

با وجود کاهش کلی میزان بیکاری در منطقه یورو، نرخ بیکاری جوانان پایین ۲۵ سال این بلوک به رکورد ۲۴.۴ درصد در نوامبر صعود کرد.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از ایسنا، بیش از ۱۹ میلیون نفر در سراسر منطقه یورو بیکارند. اگرچه این نرخ اندکی کاهش یافته و از ۱۹.۳ میلیون نفر در اکتبر به ۱۹.۲ میلیون نفر در نوامبر رسید اما جمعیت جوانان بیکار همچنان رو به افزایش است. در کشورهایی که آسیب شدیدی از بحران بدهی منطقه دیده‌اند، بیش از نیمی از جوانان بیکار هستند.

نرخ بیکاری در اسپانیا در نوامبر به ۵۷.۴ درصد رسید که نزدیک نرخ بیکاری ۵۸ درصد یونان در اوت بود. این بالاترین نرخ بیکاری جوانان برای هر کشوری در تاریخ منطقه یورو به شمار می‌رود. در ایتالیا این نرخ به ۴۱.۲ درصد در نوامبر صعود کرد و در پرتغال به ۳۶.۵ درصد افزایش یافت.

بر اساس گزارش یورونیوز، آمار وخیم بیکاری در کشورهای جنوب اروپا در تضاد آشکاری با کشورهای شمالی این منطقه است. نرخ بیکاری جوانان آلمانی ۷.۸ درصد و جوانان هلندی ۱۱.۶ درصد در نوامبر اعلام شد.

ارسال نظر