• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 84609

یک فعال کارگری ابراز امیدواری کرد: توافق هسته‌ای اخیر چالشهای پیش روی تعیین دستمزد را کاهش داده و می‌تواند دریچه‌های جدیدی به روی کشورمان بگشاید.

به گزارشاقتصاد تایمزحمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، ‌اظهار کرد: ظرفیتی که با توافق هسته‌ای اخیر ایجاد شده باید به فال نیک گرفت و دولت این ظرفیت را باید در حل مشکلات بنگاههای تولیدی به کار بگیرد.

وی افزود: اگر مشکل بنگاهها که بیشتر تحت تاثیر محدودیتهای تحریم و هدفمندی یارانه‌ها بودند برطرف شود، می‌تواند راهگشای خوبی برای حفظ مشاغل موجود و ایجاد بستر فرصتهای شغلی جدید باشد.

این فعال کارگری در عین حال با بیان اینکه آثار توافق حاصله را باید در اوایل سال آینده شاهد باشیم، ادامه داد: این توافق تحت یک برنامه زمانبندی شده به اجرا درآمده و لذا آثار و پیامدهای خود را در سال آینده نشان خواهد داد.

به گفته حاج اسماعیلی این توافق بار روانی خوبی در بازار کار ایجاد و دریچه‌های جدیدی به روی کشور باز می‌کند.

دولت می‌تواند سال آینده که کمی ثبات و پایداری و امید بیشتر به بازار کار و اقتصاد کشور برگشت برنامه‌های جدیدی را متناسب با شرایط کشور اعلام کند.

وی ابراز امیدواری کرد: چالشهای پیش روی تعیین دستمزد با توجه به توافق هسته‌ای اخیر کمتر شود.

ارسال نظر