• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 83081

نماینده مردم قم در تذکری نسبت به در دستور قرار نگرفتن و مطرح نشدن طرح دوفوریتی ممنوعیت به کارگیری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی انتقاد کرد.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از ایسنا، احمد امیرآبادی فراهانی در صحن علنی امروز(چهارشنبه) با استناد به مواد ۱۸ و ۱۵۹ آئین‌نامه در تذکری گفت: ۱۹۱ نفر از نمایندگان طرح دو فوریتی ممنوعیت به کارگیری و اشتغال بازنشستگان در مشاغل اجرایی و ستادی را امضاء کردند که متاسفانه این طرح امروز در دستور کار مجلس قرار نگرفت. وی گفت که به نظر می‌رسد هیات رئیسه علاقه‌یی برای مطرح کردن طرح‌های دوفوریتی ندارد. این در حالی است که اکثریت نمایندگان این طرح را امضاء کردند.

براساس این گزارش، حجت‌الاسلام ابوالحسن ترابی فرد رئیس جلسه با وارد ندانستن این تذکر گفت: طرح‌های یک و دو فوریتی براساس نوبت و پیشنهادات در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. طرح مورد نظر شما در نوبت قرار گرفته و بعد از چند طرح دیگر دریافت شده است.

نائب رئیس مجلس ادامه داد: از طرف دیگر برای مطرح شدن طرح‌های دو فوریتی باید زمان وجود داشته باشد تا اگر در مجلس به تصویب رسید بتوان در جلسه بعدی آن را مورد رسیدگی قرار داد. حال این که جلسه بعدی مجلس یعنی یکشنبه هفته آینده به موضوع بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان اختصاص دارد. لذا نمی‌توان به دستور دیگری در آن جلسه پرداخت.

ابوترابی فرد تاکید کرد: ‌ حتی اگر طرح شما در نوبت برای مطرح شدن در مجلس قرار داشت باز هم ما نمی‌توانستیم این کار را انجام دهیم چون مجلس در جلسه بعدی باید صلاحیت وزیر پیشنهادی را بررسی کند.

ارسال نظر