• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 83024

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بندرلنگه گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۲۶ کارفرما در این شهرستان از مزایای تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برخوردار شدند.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از ایسنا، عباس رمضانی اظهار کرد: ۶۴ کارگر در شهرستان بندرلنگه از طریق کاریابی ساحل کار از مزایای بند(و) ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه بهره‌مند شدند.

وی افزود: به منظور تشویق و ترغیب بنگاههای اقتصادی در جذب نیروی کار، ایجاد اشتغال و فرصتهای جدید شغلی و تاکید بر تامین بخش عمده‌ای از سهم بیمه کارفرما در بند «و» ماده ۸۰ برنامه پنجم توسعه، آیین‌نامه اجرایی این بند در سال ۸۴ به تصویب رسید.

رمضانی گفت: بر اساس این بند، در سال نخست ۱۸ درصد حق بیمه و در سال دوم نیز ۱۶ درصد حق بیمه توسط دولت پرداخت می‌شود و در سالهای سوم، چهارم و پنجم حق بیمه پرداختی توسط دولت به ترتیب ۱۴،۱۲ و ۱۰ درصد خواهد بود.

بنابراین گزارش، بر اساس بند " و " ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه، به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو، نسبت به اعمال تخفیف پلکانی یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاههایی که با تأیید یا معرفی واحدهای وزارت کار در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌ورزند، اقدام کند، مشروط به آن که واحد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.

ارسال نظر