• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 85604

در هشت ماه نخست سال۵۶۴ تن ابریشم به ارزش ۸ میلیون و ۴۴۱ هزارو ۳۶۲ دلار به کشور وارد شده است.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از باشگاه خبرنگاران، از آمار هشت ماهه گمرک نشان می دهد که در مدت یاد شده ۵۶۴ تن ابریشم به ارزش ۸ میلیون و ۴۴۱ هزارو ۳۶۲ دلار به کشور وارد شده است.

این میزان واردات از نظر وزنی و ارزشی ۸.۱۵و ۱۵.۴۷ درصد افزایش را نشان می دهد.

همچنین در آبان ماه ۳۳.۴ تن ابریشم به ارزش ۴۲۸ هزارو ۸۲۰ دلار به کشور وارد شده است که از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۲۱۳.۹۴درصد و از نظر ارزشی ۱۹۶.۳۸ درصد رشد داشته است.

این گزارش می افزاید در هشت ماهه نخست سال ۱۷.۹ تن ابریشم به ارزش ۵۰هزار و ۲۳۷ دلار از کشور صادر شده است که از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۶۹.۶۳ درصد و ۷۰.۳۸ درصد کاهش را نشان می دهد.

ارسال نظر