• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 85175

مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه ای خطاب به گمرکات مجازبه ترخیص خودرو حذف عبارت عدم انتقال به غیرظرف پنج سال را درخصوص خودروهای وارده جانبازان هفتاد درصد را اعلام کرد.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از گمرک، فرود عسگری مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه ای خطاب به گمرکات مجاز به ترخیص خودرو حذف عبارت عدم انتقال به غیر ظرف پنج سال در خصوص خودروهای وارده جانبازان هفتاد درصد را اعلام کرد.

در متن این بخشنامه آمده است: به پیوست تصویرنامه مورخ ۹۲.۸. ۲۱ اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت موضوع مصوبه مورخ ۹۲.۸. ۱۵ هیات محترم دولت مبنی بر حذف بند یک مصوبه مورخ ۸۹.۴. ۲۱ موضوع عبارت عدم انتقال به غیرظرف پنج سال در خصوص خودروهای وارده جانبازان هفتاد درصد به اطلاع میرساند در صورت مراجعه و درخواست و ارائه اصل سند مالکیت خودرو و اصلاح در پروانه سبز گمرکی مراتب را جهت اجرای مصوبه فوق الاشاره به راهور ناجا و با رعایت سایر مقررات اعلام نمایند.

شایان ذکراست دولت نهم در سال ۸۹ با ابلاغ دستوری به نهادهای ذی ربط مصوب کرده بود که ورود خودروهای ویژه جانبازان ۷۰ درصد و قطعات و لوازم مربوط، مشروط به عدم انتقال به غیر ظرف پنج سال و عدم امکان برخورداری از سایر مزایا و تسهیلات مربوط به خودروی جانبازان در آینده مجاز باشد، که گمرک در این بخشنامه اعلام کرد که شرط عدم انتقال به غیر ظرف ۵ سال از مصوبه مذکور حذف شده است.

ارسال نظر