• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 85001

جریمه وصولی پرونده های قاچاق در هشت ماهه سال جاری در گمرک تهران، بالغ بر ۴۷ میلیارد ریال میباشد که نسبت به مدت مشابه ۸۰ درصد رشد داشته است.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از گمرک تهران، احمد کارگری مدیر کل گمرک تهران اعلام کرد: این گمرک موفق گردید در هشت ماهه سال جاری ۴۷ میلیارد از جریمه پروندهای متشکله قاچاق را وصول کند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۰ درصد افزایش داشته است.

مدیر کل گمرک تهران با بیان این موضوع که با توجه به تمهیدات دولت در جهت کاهش قاچاق کالا وارز، گمرک نیز به عنوان مرزبان اقتصادی به منظور پیشگیری ومبارزه با قاچاق کالا، بسته سیاستی پیشگیری ومبارزه با قاچاق کالاوتخلفات گمرکی ایجاد نموده تا باپیشگیری از شکل گیری بسترهای قاچاق کالا وتخلفات گمرکی و با نظارت بر عملیات گمرکی وپیگیری دقیق پرونده های متشکله قاچاق و اشراف کامل نظارتی وآماری بر عملکرد بتواند با سیاستهای کلان دولت همسو گردد.

کارگری افزود: گمرک تهران نیز در راستای همسو شدن با اهداف گمرک با تلاش وهمکاری کارکنان این گمرک با بهره گیری از بسته سیاستی پیشگیری ومبارزه با قاچاق گمرک و همچنین استفاده از سامانه های هوشمند ورود وخروج کالا، سامانه هوشمند ترانزیت و… با هدف پیشگیری ازجعل وسوء استفاده از مدارک گمرکی توانسته است در جهت مبارزه با پدیده شوم قاچاق گام های مهمی را بردارد.

وی افزود: تعداد پرونده های متشکله قاچاق در هشت ماهه سال جاری در این گمرک ۳۵۱ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۳۰ در صد کاهش داشته است و ارزش ریالی پرونده های متشکله بیش از ۴۵۸ میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال پیش یک درصد کاهش نشان می دهد.

همچنین جریمه وصولی پرونده های قاچاق در هشت ماهه سال جاری بالغ بر ۴۷ میلیارد ریال میباشد که نسبت به مدت مشابه ۸۰ درصد رشد داشته است.

ارسال نظر