• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 90322

حجم نقدینگی در پایان خرداد ماه امسال با 4.2 افزایش نسبت به اسفند 94 و 29.7 درصد رشد در مقایسه با خرداد ماه سال قبل به 1059 هزار و 500 میلیارد تومان رسید.

به گزارش اقتصادتایمز به نقل از خبرگزاری فارس، براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان خرداد ماه با 42 هزار و 220 میلیارد تومان افزایش نسبت به اسفند سال گذشته (4.2 درصد رشد) 1059 هزار و 500 میلیارد تومان بالغ شده است.

حجم نقدینگی در خرداد ماه امسال نسبت به خرداد ماه سال قبل 29.7 درصد رشد داشته است.

همچنین حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در سه ماهه اول امسال با 16.2 درصد کاهش 31 هزار و 160 میلیارد تومان، حجم پول با 0.2 درصد کاهش 136 هزار و 440 میلیارد تومان و شبه پول با 4.8 درصد افزایش 923 هزار و 60 میلیارد تومان رسید.

ارسال نظر