• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 89696

براساس گزارش بودجه خانوار‌های شهری بانک مرکزی، هزینه ناخالص یک سال خانوارهای ایرانی در سال گذشته 328 میلیون و 760 هزار ریال و درآمد ناخالص آنها 313 میلیون و 934 هزار ریال بوده است.

به گزارش اقتصادتایمز، خلاصه‌ای از نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران سال 1393 منتشر شد.

طبق این گزارش که توسط اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی تهیه شده، آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران در سال 1393 با مراجعه به حدود 12 هزار و 700 خانوار نمونه انجام گرفت و برخی از نتایج به دست آمده به شرح زیر است:

*متوسط تعداد افراد خانوار

در سال مورد بررسی متوسط تعداد افراد خانوار 3.44 نفر بود که نسبت به سال قبل کاهش داشته است. از کل تعداد خانوارها، خانوارهای 4 نفری با 30.1 درصد بیشترین و خانوارهای دو نفر و بیشتر با 0.1 درصد کمترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

*هزینه ناخالص

بر اساس نتایج این بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار حدود 328 میلیون و 760 هزار ریال (ماهانه حدود 27 میلیون و 397 هزار ریال) بوده است. این هزینه که شامل ارزش اجاره خانه شخصی نیز می‌شود، نسبت به سال 1392 معادل 15.6 درصد افزایش داشته است.

از کل هزینه‌های ناخالص خانوار به ترتیب، 33.4 درصد به هزینه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها». 24.6 درصد به هزینه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، 10.4 درصد به هزینه «حمل‌ونقل»، 8.4 درصد به هزینه «کالاها و خدمات متفرقه»، 5.8 درصد به هزینه «بهداشت و درمان»، 4.6 درصد به هزینه «پوشاک و کفش»، 4.1 درصد به هزینه «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه»، 2.3 درصد به هزینه «تفریح و امور فرهنگی،» 2.1 درصد به هزینه «ارتباطات»، 2.0 درصد به هزینه «رستوران و هتل»، 1.9 درصد به هزینه «تحصیل» و 0.4 درصد به هزینه «دخانیات» اختصاص داشته است.

*درآمد ناخالص

متوسط درآمد ناخالص سالانه یک خانوار در سال 1393 حدود 313 میلیون و 934 هزار ریال (ماهانه حدود 26 میلیون و 161 هزار ریال) بوده که نسبت به سال 1392 معادل 13.4 درصد افزایش داشته است.  69.7 درصد از کل درآمد ناخالص را درآمد پولی ناخالص و 30.3 درصد را درآمد غیرپولی (شامل ارزش اجاری خانه شخصی) تشکیل داده است.

*گروه‌های سنی

توزیع افراد خانوارها برحسب گروه‌های سنی نشان می‌دهد که در سال مورد بررسی، 7.0 درصد از افراد خانوارها «5 سال و کمتر»، 6.3 درصد «10-6 سال»، 6.8 درصد «15-11»، 7.6 درصد «20-16 سال»، 20.2 درصد «30-21 سال»، 29.9 درصد «50-31 سال» و 22.2 درصد «51 سال و بیشتر» سن داشته‌اند.

*تحصیلات

توزیع افراد شش ساله و بیشتر خانوارها برحسب میزان سود در سال 1393 نشان می‌دهد که 11.2 درصد «بی‌سواد»، 1.5 درصد قادر به «خواندن و نوشتن»، 21.4 درصد دارای «تحصیلات ابتدایی»، 43.4 درصد دارای «تحصیلات راهنمایی و متوسطه» و 22.5 درصد دارای «تحصیلات دانشگاهی» بوده‌اند.

*اشتغال

بر اساس نتایج این بررسی 23.7 درصد خانوارها «بدون فرد شاغل»، 58.0 درصد دارای «یک نفر شاغل»، 15.2 درصد دارای «دو نفر شاغل» و 3.1 درصد دارای «سه نفر شاغل و بیشتر» بوده‌اند. در مقایسه با سال 1392 درصد خانوارهای «یک نفر شاغل» افزایش و درصد خانوارهای «بدون فرد شاغل» با «دو نفر شاغل» و با «سه نفر شاغل و بیشتر» کاهش داشته است.

*مسکن

بررسی نحوه تصرف محل سکونت خانوارها در سال 1393 نشان می‌دهد که 64.4 درصد از خانوارها در مسکن شخصی (مالک‌نشین)، 25.6 درصد در مسکن اجاری، 0.8 درصد در مسکن در برابر خدمت و 9.2 درصد در مسکن رایگان سکونت داشته‌اند. در مقایسه با سال 1392، درصد سکونت در مسکن رایگان افزایش، درصد سکونت در مسکن اجاری کاهش و درصد سکونت در مسکن شخصی و در برابر خدمت بدون تغییر بوده است.

بر اساس نتایج بررسی مزبور، 3.5 درصد خانوارها از «یک اتاق»، 30.4 درصد از «دو اتاق»، 47.5 درصد از «سه اتاق»، 14.6 درصد از «چهار اتاق»، 2.6 درصد از «پنج اتاق» و 1.4 درصد از «شش اتاق و بیشتر»‌ استفاده می‌کرده‌اند.

*تسهیلات محل سکونت و لوازم زندگی مورد استفاده خانوارها

بررسی تسهیلات محل سکونت خانوارها نشان می‌دهد که در سال مورد بررسی، 99.5 درصد خانوارها از آب لوله‌کشی، 100.0 درصد از برق، 92.8 درصد از گاز شهری، 43.5 درصد از فاضلاب شهری، 80.8 درصد از تلفن، 28.4 درصد از اینترنت، 98.2 درصد از آشپزخانه، 99.5 درصد از حمام، 63.0 درصد از کولر ثابت آبی، 18.5 درصد از کولر گازی، 8.4 درصد از سیستم حرارت مرکزی (شوفاژ) و 40.6 درصد از انباری بهره‌مند بوده‌اند.

در سال 1393 از نظر لوازم زندگی، 45.8 درصد خانوارها از اتومبیل شخصی، 17.2 درصد از موتورسیکلت، 13.7 درصد از دوچرخه، 54.8 درصد از چرخ خیاطی، 26.4 درصد از رادیو ضبط و ضبط صوت، 99.4 درصد از تلویزیون، 51.2 درصد از ویدئو و دستگاه پخش لوح فشرده، 48.3 درصد از رایانه (کامپیوتر)، 13.2 درصد از دوربین فیلمبرداری، 46.7 درصد از یخچال، 83.5 درصد از فریزر، 99.5 درصد از اجاق گاز، 92.8 درصد از جاروبرقی، 85.5 درصد از ماشین لباسشویی و 95.2 درصد از تلفن همراه استفاده می‌کنند.

 

****************

*****************

****************

****************

*****************

*******************

*******************

********************

 

ارسال نظر