• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 86823

شرکت ها و سازمان های مطرح و معروف در سراسر جهان برای استخدام کردن شرایط و معیار های خاص خودشان را دارند که صد البته این معیار ها در توفیق شان تاثیرگذار بوده است.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از باشگاه خبرنگاران، شرکت های مطرح به خوبی می دانند که مهمترین سرمایه شرکت های بزرگ نیروی انسانی اش است از این رو سعی می کنند بهترین ها را انتخاب کنند.

از این رو برای آگاهی شما کاربران عزیز می کوشیم در یک سلسله گزارش شرایط عمومی استخدام در شرکت ها و سازمان های مطرح ایران را لیست کنیم:

بانک صادرات

الف) شرایط استخدام:

۱ - تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
۲ - التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی.
۳ - متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
۴ - عدم اشتغال به کار و تعهد خدمت در کلیه سازمانها و نهادها(دولتی و خصوصی).
۵ - تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی طبق تشخیص مراجع پزشکی مورد نظر بانک.
۶ - عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روان گردان.
۷ - نداشتن سابقه محکومیت قضایی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد و همچنین عدم اشتهار به فساد اخلاقی.
۸ - انجام خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم جهت آقایان(معافیت پزشکی درصورت تأیید مراجع پزشکی بانک)
۹ - بومی شهر مورد تقاضا.
تبصره: صرفاً شهر محل اخذ مدرک تحصیلی دیپلم، به عنوان ملاک بومی بودن متقاضی مورد پذیرش بانک می باشد.

سایر نکات:

۱ - جانبازان، آزادگان و خانواده محترم «شهدا، مفقودالاثرها، آزادگان و جانبازان از کار افتاده کلی(غیر قابل اشتغال)» بر اساس قوانین و مقررات مربوط از حداکثر ۵ سال ارفاق سنی بهره مند می باشند.
۲ - ایثارگران عزیز فوق الذکر و فرزندان کارکنان شاغل و بازنشسته، از کارافتاده و مستمری بگیر بانک صادرات ایران و کارکنان قرارداد موقت بانک از پرداخت ۵۰% هزینه ثبت نام معاف می باشند.
۳ - چنانچه در هر یک از مراحل استخدام و بعد از آن مشخص گردد متقاضی با مقطع تحصیلی بالاتر از مقطع اعلام شده شرکت نموده است، از تکمیل پرونده استخدامی و یا ادامه اشتغال وی ممانعت به عمل خواهد آمد.

مفاد آزمون استخدامی جمعاً ۱۰۰ سوال به شرح زیر می‌باشد:

شناخت عمومی رایانه، مفاهیم اولیه از اینترنت، windows، word، excel در سطح ICDL، ۲۰ سوال اطلاعات عمومی در زمینه بانکداری، مفاهیم بانکداری، اقتصاد، پول، سرمایه و ارز، ۲۰ سوال زبان انگلیسی، ترجیحاً زبان عمومی بانکداری داخلی، ۲۰ سوال هوش و استدلال منطقی، هوش، استدلال منطقی، حل مسأله و استعداد تحصیلی، ۲۰ سوال حسابداری و ریاضی، مفاهیم پایه حسابداری و ریاضی، ۲۰ سوال

این شرایط از آخرین آگهی استخدام مربوطه اخذ شده و تبعاً در طی زمان و باتوجه به شرایط و نیازها قابل تغییر می‌باشد.

ارسال نظر