• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 86788

مدیر عامل شرکت سهامی بیمه ایران گفت: با حضور بیمه های خارجی در بازار بیمه ای کشور مخالفتی نداریم اما باید با برنامه و طرح های جدید به ایران بیایند.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از روابط عمومی بیمه ایران؛ جواد سهامیان مقدم گفت: برای بیمه های خارجی باید هنگامی مجوز صادر شود که از ارائه طرح های جدید آنان اطمینان داشته باشیم.

وی افزود: در حال حاضر به اندازه کافی شرکت های بیمه ای داخلی در ایران فعال هستند و اگر قرار باشد شرکت های خارجی نیز در همان رشته هایی که شرکت های داخلی درآن فعالیت می کنند بیمه گری کنند چیزی به صنعت بیمه ما اضافه نمی شود.

وی البته این الزام را برای شرکت های بیمه داخلی که به تازگی می خواهند وارد این بازار شوند نیز وارد دانست و اضافه کرد: شرکت های بیمه ای که برنامه اجرایی مشخصی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه(سهم خدمات بیمه از تولید ناخالص داخلی) دارند باید مجوزمناسب در زمینه بیمه ای را پیدا کنند، در غیر اینصورت تاسیس شرکت های جدید به دلیل محدودیت بازار، نرخ شکنی را به دنبال خواهد داشت ودر طول زمان به دلیل شکسته شدن نرخ های واقعی باعثزیان شرکت های بیمه ای خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره بیمه ایران از حضور شرکت های بیمه ای خارجی در صورت داشتن طرح های جدید بیمه ای استقبال کرد و افزود: اگر شرکت های بیمه ای خارجی با برنامه به ایران بیایند از آنان استقبال می کنیم و تعامل با این شرکت ها می تواند فرصت مناسبی برای کارشناسان ایران فراهم کند تا آخرین دستاوردهای جهانی این صنعت را بومی کنند.

وی ادامه داد: درحال حاضر و درخوشبینانه ترین حالت ضریب نفوذ بیمه در ایران یک و هشت دهم درصد تولید ناخالص ملی است که با معدل جهانی آن که ۷ و نیم درصد است فاصله زیادی داریم.

سهامیان مقدم اظهار داشت: برای افزایش این ضریب به طرح های جدید برای اقشار مختلف نیاز داریم.

وی گفت اگر بیمه های خارجی بتوانند دراین زمینه به صنعت بیمه کمک کنند از حضور آنان درکشور استقبال می شود و این روند باعثافزایش ضریب نفوذ بیمه نیزخواهد شد.

سهامیان مقدم در باره علت اصلی پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در ایران گفت: شرایط اقتصادی و مسایل فرهنگی، بی نیازی به زمینه های پوشش های بیمه ای، کمبود نیروهای کافی با دانش علمی، فنی و مهارتی و جای خالی شرکت های بیمه ای تخصصی و شرکت های بیمه ای منطقه ای و استانی، مهم ترین علت پایین بودن ضریب نفوذ بیمه است.

وی اضافه کرد: اگر شرایط اقتصادی مناسب باشد عدد ضریب نفوذ بیمه خود به خود رشد خواهد کرد و درمورد مسایل فرهنگی هم مردم هنوز با این صنعت آشنا نیستند و بایکارهای فرهنگی بیشتر شود.

ارسال نظر