• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 86322

گزارش عملکرد صنعت بیمه در ۸ ماهه سال جاری، حجم حق ‌بیمه‌های تولیدی ۲۶.۱ درصد، تعداد بیمه‌نامه‌های صادره ۸.۴ درصد و میزان پرداخت خسارت ۳۸.۹ درصد افزایش یافته است.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از فارس، گزارش آمار عملکرد بازار بیمه کشور در ۸ ماهه اول سال ۱۳۹۲ تدوین شد.

این آمار از فعالیت ۲۷ شرکت بیمه مستقیم(ایران، دانا، آسیا، البرز، معلم، پارسیان، کارآفرین، رازی، ملت، توسعه، سینا، امید، حافظ، سامان، دی، نوین، ایران معین، پاسارگاد، میهن، کوثر، ما، متقابل کیش، آرمان، آسماری، تعاون، متقابل قشم و سرمد) در ۸ ماهه اول سال جاری، حاکی از رشد و موفقیت در شاخص‌های عملکردی بازار بیمه است.

*حق بیمه تولیدی

حجم حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه با ۲۶.۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به بیش از ۱۰۴.۳ هزار میلیارد ریال رسید. سهم بخش غیردولتی از این مقدار به ۵۲.۷ درصد رسید و ۴۷.۳ درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد.

تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در این مدت نیز با ۸.۴ درصد رشد نسبت به هشت ماهه اول سال قبل در حدود ۲۵.۱ میلیون فقره بود که سهم بخش غیردولتی از این تعداد، ۵۵.۱ درصد است.

۴۲.۲ درصد حق بیمه‌های تولیدی به رشته بیمه شخص ثالثو مازاد اختصاص داشت. ۲۲.۵ درصد حق بیمه‌های تولیدی مرتبط با بیمه درمان بود.

*پرداخت ۵۵.۶ هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران

شرکت‌های بیمه بالغ بر ۵۵.۶ هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کرده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۸.۹ درصد رشد نشان می‌دهد.

۵۲.۴ درصد از خسارت‌های بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران شد و ۴۷.۶ درصد مابقی به بیمه‌گذاران شرکت بیمه ایران اختصاص داشت.

شرکت‌های بیمه نزدیک ۱۰.۱ میلیون مورد خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کرده که در مقایسه با هشت ماهه سال قبل، ۳۱.۷ درصد رشد داشته و سهم بخش غیردولتی از این تعداد به ۳۱.۱ درصد رسیده است.

۴۲.۵ درصد از خسارت‌های بازار بیمه در رشته شخص ثالثو مازاد پرداخت شده است. ۳۴.۵ درصد از خسارت‌های پرداختی به بیمه درمان اختصاص داشت.

* رشد ۴.۹ درصدی نسبت خسارت بازار بیمه

در این مدت، نسبت خسارت بازار بیمه معادل ۵۳.۳ درصد بود و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴.۹ واحد افزایش نشان داد.

از میان ۸ شرکت بیمه‌ای که سهم عمده از بازار بیمه دارند(ایران، آسیا، دانا، البرز، پارسیان، توسعه، کارآفرین و سینا؛ هر یک دارای سهم بالاتر یا مساوی ۳ درصد و در مجموع ۸۱.۶ درصد سهم از بازار)، نسبت خسارت پنج شرکت بیمه سینا، پارسیان، توسعه، آسیا و ایران(به ترتیب با ۶۸.۸، ۵۵.۲، ۵۴.۶، ۵۳.۸ و ۵۳.۶ درصد) بالاتر از این نسبت در بازار بیمه است.

نسبت خسارت دو شرکت بیمه دی و نوین نیز بالاتر از این میزان در بازار بیمه است(با ۳۶۸.۵ و ۵۸.۲ درصد).

رشته‌های بیمه: درمان و بدنه اتومبیل نسبت خسارتی بالاتر از بیمه داشتند(به ترتیب ۸۱.۵ و ۵۶.۱ درصد). پس از آنها، نسبت خسارت بیمه شخص ثالثو مازاد(با ۵۳.۷ درصد) است که نزدیک به نسبت خسارت بازار بیمه است.

ارسال نظر